اخبار اخبار

کارگاه آموزشي روش پژوهش وجمع آوري داده هاي علمي در راستاي نگارش پروپوزال

  دانشجويان محترم براي دريافت فايل کارگاه آموزشي  روش پژوهش وجمع آوري داده هاي علمي در راستاي نگارش پروپوزال به بخش آموزش هاي علمي و کارگاه هاي آموزشي پورتال کتابخانه مراجعه نماييد

دسترسي به پايگاه Zednee

دسترسي آزاد به متن کامل مقالات و کتابها در موضوعات مختلف علمي توسط پايگاه Zednee.io  فرآهم شده است. براي استفاده از اين پايگاه به بخش بانکهاي اطلاعاتي پورتال کتابخانه مراجعه نماييد.

دسترسي آزمايشي به پايگاه Ebsco

دسترسي آزمايشي به پايگاه اطلاعاتي Ebscoبرقرار گرديد. براي استفاده از اين پايگاه به بخش بانکهاي اطلاعاتي پورتال مراجعه نماييد.

کارگاه آموزشي برگزار شد

  دانشجويان محترم براي دريافت فايل کارگاه آموزشي روش ها و تکنيک هاي نگارش پروپوزال علمي به بخش       آموزش هاي علمي و کارگاه هاي آموزشي پورتال کتابخانه مراجعه نماييد

نمایش 4 نتیجه