نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آشنايي با کتابخانه

     کتابخانه مرکزي دانشگاه در سال 1350، زماني که دانشگاه با نام مدرسه عالي غزالي فعاليت داشت تاسيس گرديد. از آن تاريخ تاکنون محل کتابخانه به ساختمان­هاي متعددي منتقل شده است. در حال حاضر اين ساختمان در مساحت 4062 متر مربع، مشتمل بر سالن مخزن کتاب بالغ بر 132000 جلد کتاب به زبانهاي فارسي، عربي و لاتين(قابل امانت)، سالن کتب مرجع با تعداد 12500جلد کتاب فارسي، عربي و لاتين، سالن نشريات و دو سالن مطالعه خواهران و برادران در غرب مسجد دانشگاه و روبروي سالن اجتماعات مرکزي واقع شده است. جامعه استفاده­کننده از اين کتابخانه اساتيد، دانشجويان،کارکنان دانشگاه و بعضاٌ مراجعيني هستند که از دانشگاه­ها و مراکز ديگر معرفي مي­گردند.