اخبار اخبار

8887

کارگاه آموزشي برگزار شد

  دانشجويان محترم براي دريافت فايل کارگاه آموزشي روش ها و تکنيک هاي نگارش پروپوزال علمي به بخش       آموزش هاي علمي و کارگاه هاي آموزشي پورتال کتابخانه مراجعه نماييد

نمایش 2 نتیجه