شماره تماس
مسؤول بخش
خلاصه وظايف
نام بخش
3780057
8371491-

 
حميد احدي فلاح
 
جمع آوري درخواست هاي خريد منابع، پردازش هاي لازم جهت عدم تکراري بودن منابع، تعيين اولويت ها، اقدام در راستاي تأمين اعتبار،خريد و نهايتاً ثبت منابع در اين بخش صورت مي گيرد. دانشجويان محترم جهت سفارش منابع مورد نياز خود فرم سفارش کتاب را از بخش امانت تحويل گرفته و پس از تکميل به همان بخش تحويل دهند. 
بخش مجموعه سازي و فرآهم آوري
 
 8371453
 
 فاطمه کريمي
 
سازماندهي منابع اعم از فهرست نويسي توصيفي وتحليلي، رده بندي، و آماده سازي منابع در اين بخش انجام مي گيرد. فهرست نويسي براساس قواعد فهرست نويسي انگلو امريکن 2 و با استفاده از نظام رده بندي کتابخانه کنگره است. فرايند فهرست نويسي به صورت رايانه اي و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش انجام مي يابد.
 بخش فهرست نويسي
 
 8371454
 
 فريده محبي تبار
 
ارائه خدمات از منابع مرجع مانند:
دايره‌المعارف‌ها، ‌فرهنگ‌ها،‌ چكيده‌نامه‌ها، نمايه‌ها و همچنين پايان نامه‌ها ونشريات ادواري در اين بخش صورت مي‌گيرد. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره مي‌شود. منابع موجود در اين بخش به امانت داده نمي ‌شوند. مراجعين محترم در صورت لزوم مي توانند از خدمات زيراكس كه در اين بخش ارائه مي‌شود استفاده فرمايند.
بخش مرجع و نشريات ادواري
 
 8371455
 
 تقي طهماسبي پور
ارائه خدمات امانت، تمديد و رزرو كتاب بر عهده اين بخش است.
بخش امانت
 
8371415
ايران عابدي
استفاده از بانکهاي اطلاعاتي (ويژه استادان و دانشجويان تحصيلات تکميلي)
بخش اطلاع رساني