طرح تامين مدرک-پرسش از کتابدار طرح تامين مدرک-پرسش از کتابدار

 

طرح تامين مدرک

   
 

نحوه استفاده از خدمات تامين مدرک براي دانشجويان گرامي و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

 

1. چنانچه منابع خارجي مورد نياز (مقاله،کتاب،پايان نامه) دانشجويان گرامي و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه،در کتابخانه موجود نباشد،اين پژوهشگران مي توانند با تکميل فرم زير نسبت به درخواست اطلاعات اقدام کنند.

2. منابع مورد نياز پس از بررسي از طريق پست الکترونيکي حداکثر تا دو روز کاري ارسال مي گردد.

3. در صورت نياز مي توانيد با شماره تلفن 33901434 آقاي طهماسبي پور روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 15.30 تماس حاصل فرماييد.

 

پرسش از کتابدار

   
 

لطفا در هنگام تکميل فرم زير به نکات ذيل توجه فرماييد 

 

1-سوالات ترجمه متن و سوالات مربوط به کارورزي دانشجويان پاسخ داده نميشود.

2-غالبا به سوالات کوتاه و مختصر و سوالاتي که در مورد راهنمايي مراجعه کننده و معرفي منابع اطلاعاتي مورد نياز وي باشد پاسخ داده ميشود.

3-لطفا از به کار بردن عبارتهاي کوتاه،کلي و مبهم بپرهيزيد.

4-سوالات خود را به صورت يک جمله کامل و ذکر جزئيات دقيق ارسال نماييد.

5-منابع مورد نياز پس از بررسي از طريق پست الکترونيکي حداکثر تا دو روز کاري ارسال مي گردد.

توجه نماييد که تکميل تمامي فيلدها (به جز فيلدهاي نوع مدرک) ضروري ميباشد.فرم سفارش مدرک - پرسش از کتابدار فرم سفارش مدرک - پرسش از کتابدار

این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است