طرح تامين مدرک طرح تامين مدرک

 

 

طرح تامين مدرک

   
 

نحوه استفاده از خدمات تامين مدرک براي دانشجويان گرامي و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

 

1. چنانچه منابع خارجي مورد نياز (مقاله،کتاب،پايان نامه) دانشجويان گرامي و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه،در کتابخانه موجود نباشد،اين پژوهشگران مي توانند با تکميل فرم سفارش نسبت به درخواست اطلاعات اقدام کنند.

2. منابع مورد نياز پس از بررسي از طريق پست الکترونيکي حداکثر تا دو روز کاري ارسال مي گردد.

3. در صورت نياز مي توانيد با شماره تلفن 33901434 آقاي طهماسبي پور روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 15.30 تماس حاصل فرماييد.


فرم فرم

این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است