نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

 

 

مرحله اول: کليک بر روي آيکن ثبت نام

 

 

مرحله دوم:تکميل فيلدهاي خالي

مرحله سوم:کليک بر روي ذخيره

تذکر: نام کاربري به زبان انگليسي درج شود.

 

 

 

 

 

مرحله چهارم: درج کلمه عبور

    

 

مرحله پنجم: مطالعه قوانين مربوط به استفاده از پورتال

 

مرحله ششم: تاييد اعلام توافق قوانين استفاده از پورتال

 

 

مرحله هفتم: درج کلمه عبور جديد و تکرار آن

 

راهنماي عضويت در کتابخانه شخصي

 

مرحله اول: کليک بر روي آيکن کتابخانه شخصي

 

    

مرحله دوم: کليک بر روي آيکن عضويت

 

 

 

 

 

مرحله سوم:درج شماره عضويت کتابخانه مرکزي

تذکر: کلمه عبور همان شماره عضويت شما است.

مرحله چهارم:کليک بر روي آيکن ذخيره

 

 

 

مرحله پنجم: جهت تعيين موضوعات مورد علاقه خود در همان کتابخانه من بر روي آيکن علاقه مندي ها کليک نماييد.
مرحله ششم:بر روي آيکن تغيير علاقه مندي ها کليک نماييد

 

مرحله هفتم: درج موضوع مورد علاقه در فيلد و سپس کليک بر روي کلمه مرور

 

 

 پيشنهاد خريد کتاب

 اين شيوه جايگزين درخواست خريد کتاب( به صورت دستي) در بخشهاي امانت، مرجع و نشريات است. و مستقيم به مسئول بخش مجموعه سازي و فرآهم آوري ارسال مي گرد،که پس از بررسي در ليست خريد قرار مي گيرد.

 مرحله اول:کليک بر روي آيکن پيشنهاد خريد در صفحه کتابخانه من

 مرحله دوم: کليک بر روي کلمه جديد

مرحله سوم: درج اطلاعات مورد نياز در فيلدها و بعد کليک بر روي کلمه ذخيره