نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا از راه اندازي كتابخانه ديجيتال در اين مركز رضايت داريد؟

% رای
64% 18
a. بلي
36% 10
b. خير

کل آرا : 28

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

شما اجازه لازم را نداريد