شرايط و مدارک عضويت شرايط و مدارک عضويت

 

عضويت در طرح،  ويژه استادان رسمي، پيماني و دانشجويان تحصيلات تکميلي مي باشد.
مدارک لازم:
1.تکميل فرمهاي در خواست عضويت در اين طرح
 2. فيش بانکي:  پرداخت مبلغ 10000 ريال (ده هزار ريال) به شماره حساب2172219001005بانک ملي ايران شعبه دانشگاه تهران (کد 87) به نام مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران
3.يک قطعه عکس
4.اصل و کپي کارت دانشجويي
5.معرفي نامه از کارگزيني (براي هيأت علمي)
 
   جهت عضويت به بخش خدمات فني کتابخانه مرکزي دانشگاه، سرکارخانم لشکري مراجعه نماييد.