بخش هاي کتابخانه بخش هاي کتابخانه

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

فاکس

مدير کتابخانه مرکزي

دکتر عليرضا طالب بيدختي

02833780050

02833780050

معاون کتابخانه مرکزي

دکتر فاطمه محمدبيگي

02833901453

02833780050

مسئول دفتر کتابخانه

مجيد ميرزايي

02833901493

02833780050

 

 

نام بخش

خلاصه فعاليتها

مسئول بخش

شماره تماس

بخش مجموعه سازي و فرآهم آوري

جمع آوري درخواست هاي خريد منابع، پردازش­هاي لازم جهت عدم تکراري بودن منابع، تعيين اولويت­ها، اقدام در راستاي تأمين اعتبار، خريد و نهايتاً ثبت منابع در اين بخش صورت مي­گيرد. دانشجويان محترم جهت سفارش منابع مورد نياز خود فرم سفارش کتاب را از بخش امانت تحويل گرفته و پس از تکميل به همان بخش تحويل دهند.

علي لشگري

02833901491

بخش خدمات فني

سازماندهي منابع اعم از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي، رده بندي، و آماده سازي منابع در اين بخش انجام مي گيرد. فهرست نويسي بر اساس قواعد فهرست نويسي انگلو امريکن 2 و با استفاده از نظام رده بندي کتابخانه نگره است. فرايند فهرست نويسي به صورت رايانه­اي و با استفاده از نرم افزار کتابخانه انجام مي­يابد.

سيده عشرت ايماندوست

02833901414

بخش مرجع

ارائه خدمات از منابع مرجع مانند: دايره‌المعارف‌ها، ‌فرهنگ‌ها،‌ چكيده‌نامه‌ها، نمايه‌ها و همچنين پايان نامه‌ها در اين بخش صورت مي‌گيرد. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره مي‌شود. منابع موجود در اين بخش به امانت داده نمي ‌شوند. مراجعين محترم در صورت لزوم مي توانند از خدمات زيراكس كه در اين بخش ارائه مي‌شود استفاده فرمايند

فريده محبي تبار

02833901438

 

بخش امانت

ارائه خدمات امانت، تمديد و رزرو كتاب بر عهده اين بخش است.

 

 

مولود داوديان

02833901455

بخش نشريات و پايان نامه

در اين بخش خدماتي از قبيل آرشيو نشريات ادواري، منابع الکترونيکي و              پايان­نامه مي­باشد. منابع موجود در اين بخش امانت داده نمي­‌شوند. مراجعين محترم در صورت لزوم مي­توانند از خدمات زيراكس كه در اين بخش ارائه مي‌شود استفاده فرمايند.

  امير حسين طهماسبي پور

02833901412